Kjellen klargjør båten og tar seg en tur på fjorden

Har du en kommentar?