Obama Alien Defense spill.

obama-alien-defense

President Obama forsvarer verden mot en ailen invasjon!

Har du en kommentar?