Spilleregler i Poker

PokerSpilleregler i Poker

Spilleregler i Poker

Nå skal jeg ta for meg spillereglene i det mest kjente pokerspillet, nemlig Texas Hold’em. Mange av reglene her er også gjeldene for andre pokerspill som Stud og Omaha.

Rangeringer

Hvis kan starte med rangeringene av kortene. Når det gjelder selve kortene rangeres de slik fra laveste til høyeste:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J*, Q*, K*, A*.

*Når jeg skriver om tall i artikkelen regner jeg med disse som tall sammen med 2-10.

Når det gjelder kortkombinasjonene i poker består alltid en pokerhånd av 5 kort. Selv om du ofte har flere kort å velge mellom skal du til syvende og sist bare bruke 5 kort. Dette skjer automatisk så du trenger ikke sitte å være nervøs for at du skal bruke en feil kombinasjon, men du må uansett lære deg rangeringene av de ulike kortkombinasjonene. Det er jo de beste kombinasjonene du skal gå etter.

Slik ser kortkombinasjonene i poker ut fra den beste til den dårligste:

1. Straight Flush.

Dette er den beste kortkombinasjonen og er 5 kort i rekkefølge og samme type
(enten kløver, ruter, hjerter eller spar) som f. eks A2345 i hjerter eller 10JQKA i spar.
Som du ser kan A brukes både på bunn og topp. Den kombinasjonen med det høyeste kortet på topp er sterkest. En straight flush med A på topp kalles Royal Flush og er den beste hånda i poker (AKQJ10)

2. Fire like.

Dette er ganske selvforklarende. Altså 4 like tall. AAAA er den beste så kommer KKKK osv. Har 2 spillere samme 4 like er det sidekortet deres som bestemmer hvem som vinner. Husk at siden kortkombinasjonene alltid bruker 5 kort er det bare et sidekort her så hvis det også er likt mellom spillerne, deles potten.

3. Fullt hus.

Et fullt hus består av 3 like tall og en annen kombinasjon av 2 like tall. Altså 3 like og 2 like. Hvis spiller A har 44466 mens spiller B har 66622, vinner spiller B fordi det er de 3 like man rangerer etter først. Er disse like, rangerer man etter de 2 like.

4. Flush.

Flush er 5 kort av samme mønster (spar, kløver, ruter eller hjerter). Ingen av disse er verdt mer enn de andre, men hvis flere spillere har flush, rangerer man etter det høyeste kortet i flushen. Er dette likt hos flere spillere, går man til neste kort osv.

5. Straight.

Dette er 5 kort i rekkefølge uavhengig av mønster. Har flere spillere en straight, så er det spilleren med den høyeste straighten som vinner. Så en 23456 straight slår en A2345 straight.

6. 3 like.

3 like er ganske selvforklarende. Det er rett og slett 3 like tall som AAA eller 444. Har flere spillere samme 3 like, så vinner den med høyest sidekort. Er dette likt så vinner den med det nest høyeste sidekortet (av de som hadde det høyeste sidekortet).

7. 2 par.

Dette er 2 like tall og 2 andre like tall, altså 2 par. Det er den med det høyeste paret som vinner, uavhengig om denne personens laveste par er lavere enn motspillers par. Så en spiller med AA og 22 slår en spiller med KK og QQ. Er det høyeste paret likt så rangerer man etter det andre paret, så til sidekortet om det andre paret også er likt. Hvis det også er likt så deler man potten.

8. 1 par.

1 par er to like. Er paret likt hos flere spillere, rangerer man først etter det høyeste sidekortet, så det neste og til slutt det tredje. Er dette likt deler man potten.

9. Høyt kort.

Har ingen av spillerne et par eller bedre, så vinner den med det høyeste kortet. Er dette likt hos flere spillere, rangerer man etter det nest høyeste og så videre helt til man har rangert etter 5 kort.

Valgmuligheter

Når det gjelder valgmulighetene dine i poker er det 5 forskjellige ting du kan gjøre når det er din tur:

Check: (Passe)

Å checke betyr å verken legge penger i potten eller å kaste hånda di. Dette er kun mulig hvis ingen av de andre spillere har lagt penger i potten den runden du velger å checke.
Det er altså ikke mulig å checke før floppen hvis du ikke er store blind da det allerede ligger et bud der.

Fold: (Kaste)

Å folde betyr at du kaster hånda di og gir opp potten.
Husk at hvis ingen andre har bydd så er det ingen grunn til å folde. Du kaster da en gratis mulighet til å vinne potten.

Bet: (By)

Å by betyr at du legger penger i potten som de andre må matche for å kunne fortsette å spille om potten.
Husk å by når du har en bra hånd, dette gir deg informasjon om de andres hender samtidig som du kanskje kan vinne potten der og da.

Raise: (Høyne)

Å raise betyr at du legger mer penger i potten hvis noen allerede har bydd. Da må de og alle andre som vil fortsette å være med i potten matche budet ditt. Hvis du skal raise noen, må du legge på minst dobbelt så mye som de gjorde.
Et raise er som regel et tegn på en ganske bra hånd, men kan også brukes som bluff. En bluff er når du prøver å drive de andre ut av potten for å vinne den med en dårlig hånd.

Call: (Syne)

Hvis noen allerede har byd, kan du velge å syne. Det betyr at du matcher deres bud, altså legger på like mye som de gjorde og fortsatt er med.
Har du en veldig sterk hånd, kan det noen ganger være bedre å bare syne enn å raise. Dette kan få den som byr til å fortsette selv om han/hun kanskje ikke har en sterk hånd i det hele tatt.

Limit

Hvilken limit vi spiller med betyr hvilken betting muligheter vi har. Det er 3 forskjellige limiter i poker:

No limit:
I no limit kan du by så mye du vil (og har på bordet), så lenge det er mer enn big blind.

Pot limit:
I pot limit kan du by så mye som er i potten. Du regner med det du legger på for å syne først.

Fixed limit:
I fixed limit er budene før og på floppen lik som big blind (store blind), mens på turn og river er de dobbelt så store.

Få med deg hvilken limit som spilles når du joiner et game, da det har stor innvirking på hvordan du burde spille.

Spillets gang

For å ha et sted å starte når man spiller texas Hold’em poker, så har vi noe som heter dealers button (ofte bare forkortet til button). Når man deler ut, deler man ut 2 kort til alle spillerne og starter med å dele ut til venstre for button og så et kort til hver spiller med klokka to ganger.

Når vi spiller poker må vi jo ha noe å spille om ettersom spillet går ut på å vinne de andre sine verdier samtidig som du risikerer dine egne verdier. Vanligvis spiller man med sjetonger som representerer penger. Grunnen til at det er vanlig å spille poker med penger er fordi seriøsiteten synker drastisk om vi ikke bruker det. Det er selvfølgelig mulig å spille med fyrstikker eller hva du måtte ønske, men spilles det om penger er det gjerne litt mer stemning, konkurranse om å vinne og folk spiller sitt beste.

Personen som sitter til venstre for button og personen til venstre for denne igjen kalles lille blind og store blind. De kalles dette fordi de må ufrivillig legge ut verdier i potten før man får kort. Dette er fordi om man ikke hadde gjort det, ville spillerne bare ventet til de fikk de beste startshendene før de frivillig ville lagt penger i potten.

Lille blind er halvparten av store blind. Spiller man cash games (cash games er hvor du bare kjøper deg inn med hva du vil innenfor visse rammer og spiller så lenge du vil), er det vanlig å kjøpe seg inn for 100 big blinds (forkortes ofte bare til bb, mens small blind forkortes ofte til sb).

Etter man får utdelt 2 kort hver er det spilleren til venstre for store blind som skal agere først. Agere betyr å velge handlig. Så går runden rundt med klokka til storeblind.

Etter dette deles de 3 første felleskortene ut (det er i alt 5 felleskort). Så starter lille blind og runden går rundt med klokka til button. Dette kalles floppen. Så deles 1 felleskort ut til, denne runden kalles turn og foregår på lik måte som floppen. Etter dette kommer det siste felleskortet og den siste bettingrunden. Dette skjer på samme måte som de forrige rundene og heter river.

Den som betta sist på river viser opp først så går runden rundt med klokka. Var det ingen som betta på river, så viser lilleblind. Hvis lilleblind har kasta seg, viser 1. mann som er med i runden etter lilleblind og så går runden rundt med klokka. Hvis personen som viser før deg har en bedre hånd enn deg, kan du bare «mucke» hånda. Det betyr at du bare kaster den, da du vet du ikke kan vinne. Når vinneren kåres får han/hun potten og man starter på nytt.

Good Game 🙂

Om forfatteren

Poker

 

Har god og solid erfaring innenfor de aller fleste pokerspill. Legger ut masse tips og hint til hvordan å bli en vinnende spiller. Bare å sende mail omdu lurer på noe

Ett Svar til Spilleregler i Poker

  1. Online Casino 10/12/2009 ved 17:51

    Fint innlegg, bra forklart. Pokerspill er moro det ikke lett å skjønne all terminologoen som florerer.Kunne kanskje slengt med de vanligste «slangordene» for verdiene f.eks «set» for tress «rockets» for AA osv.

Har du en kommentar?