digitalisering

Historien bak digitalisering av video del 1

Historien bak digitalisering av video del 1

  Utviklingen til den første videoen. Teknologien bak og viktige personer som bidrar til utviklingen av det første videoen, videokameraet og videofremvisning for et større publikum. Mennesker har gjennom all tid vært opptatt av å ta vare på minner. Det startet så smått med små tegninger på fjellvegger/steinblokker og deretter utviklet det seg ulike skriftspråk. […]