The Beard Master

Kom over den hysterisk morsomme videoen «The Beard Master» på YouTube. Lenge siden jeg har knegget så høyt må jeg si 🙂 Har vel egentlig ingen kommentar utover det, annet att du må se den først!

Trenger du informasjon om lån?

Har du en kommentar?