Walk of Causes episode 3, flyktninger

Dagens episode er dedikert alle flyktninger rundt om i verden.

Episoden innledes med litt språklige utfordringer da det Arabiske språket slett ikke er så lett å forstå for oss nordboere. Men allikevel greier da Jørgen å få seg en ny Facebook venn 🙂

Har du en kommentar?